تنظيمات قالب Style switcher

رنگ نماها

اعلام حریق هوشمند

سیستم هوشمند از طریق تجهیزات دقیق و استانداردی که برای شناسایی و تشخیص دود در قسمتهای مختلف ساختمان تعبیه می گردد، به طور دائم و پیوسته، بخشهای مختلف خانه را مورد پایش قرار می دهد.

به طور کلی وظیفه سیستم اعلام حریق با هر مکانیزم و تنوعی، تشخیص دود و اعلام آن به صورت آژیر و یا تماس تلفنی است.

هدف از کنترل و مدیریت سیستم اعلام حریق توسط سیستم BMS و در خانه هوشمند، نخست استفاده ساده تر و کاربردی تر از این سیستم و دوم کاهش خطاها و جلوگیری از بروز اشتباهات متداولی است که در انواع مدلها و تکنولوژی های مرسوم و موجود در بازار رخ می دهد.

 

سیستم اعلام حریق

 

گزینه های زیر برخی از مواردیست که مدیریت و کنترل سیستم اعلام حریق توسط سیستم یکپارچه خانه هوشمند را ضروری ساخته و سبب بهبود تجربه کاربر خواهد شد:

. دریافت اطلاعات از سنسورهای حرارتی و فتوالکتریک و آنالیز اطلاعات دریافتی توسط یک پردازنده هوشمند

. امکان تعریف عکس العملهای مختلف، متناسب با نیاز و سلیقه کاربر

. استفاده از رابط کاربری فارسی جهت استفاده راحتتر از سیستم

. امکان اتصال سیستمهای اطفاء حریق به BMS جهت کنترل بهتر

. تغییر مکانیزم و پلتفرم مراحل کشف و شناسایی دود نسبت به سیستمهای متداول همچون آدرس پذیر (Addressable) و کانونشنال (Conventional)

 

سیستم اعلام حریق

برخی از عکس العملهای سیستم اعلام حریق خانه هوشمند این شرکت:

* قطع شیر گاز واحد و یا موتورخانه

* تماس تلفنی با آتش نشانی و صاحب منزل

* به صدا در آمدن آژیر

* گزارش وقوع حریق بر روی مانیتور لمسی خانه هوشمند

چرایی خاموش بودن سیستم های حریق:

بر اساس مشاهدات عینی و بر اساس بازدیدهای پیاپی از پروژه هایی که سیستم های اعلام حریق را نصب نموده اند، در بیش از 80% موارد، سیستم های حریق پس از بازدید ناظران آتش نشانی و کسب تایید لازم، یا خاموش می شوند و یا به حال خود رها می شوند، حال آنکه این تجهیزات نیاز به بازدید و خدمات نگهداری دارند.
 

استفاده بهینه از سیستم اعلام حریق در خانه هوشمند با حذف برخی اشکالات:

1. دسترسی راحت به امکانات ایمنی و امنیتی خانه از جمله سیستم حریق از طریق مانیتور لمسی فارسی

2. آگاهی از بروز مشکل در عملکرد دتکتورهای سیستم حریق

3. تغییر عملکرد سیستم حریق در خانه هوشمند نسبت به سیستم های کانونشنال

4. بازدید و سرویس و نگهداری سیستم توسط بخش پشتیبانی شرکت هوشمندسازان

5. طراحی سیستم اعلام حریق متناسب با نیاز ساختمان و کاربری قسمت های مختلف چون پارکینگ، آشپزخانه، اتاقک آسانسور، اتاق ها و ... که مستلزم جانمایی تجهیزاتی مناسب همان منطقه می باشد.

به عنوان مثال جانمایی دتکتورهای دودی فتوالکتریک در پارکینگ صرفا باعث ایجاد اختلال در عملکرد سیستم حریق و در نتیجه خطای سیستم خواهد شد، در حالی که در این منطقه می بایست از سنسورهای حرارتی Heat detector استفاده شود.