تنظيمات قالب Style switcher

رنگ نماها

پرده برقی

امروزه طراحان و مهندسين معمار استفاده از پنجره هاي بزرگ و يا نماهاي كاملا شيشه ای و یا حتی پنجره های متعدد پیوسته را براي رسيدن به بيشترين مقدار ديد خارجي و تأمين حداكثر نور خارجي و زیبایی نمای ساختمان، در پروژه هاي خود مد نظر قرار مي دهند. بديهي است که فضاهاي داخلي و به طبع تجهيزات داخلي ساختمان در برابر تابش مستقيم نور خورشيد به شدت حساس هستند و در صورت عدم محافظت منطقي در برابر نور خورشيد كيفيت و عمر آَنها به سرعت پايين مي آيد         .
پرده هاي برقي در یک خانه هوشمند در حالي که ظاهرا همانند پرده هاي فرمال و عادي هستند، اما به کمک مانیتور لمسی یا ريموت کنترل، شما را از باز و بسته کردن دستي پرده ها بي نياز مي کنند.

جهت کنترل راحت تر پرده های ساختمان از موتورهای برقی مخصوص، متناسب با وزن و مدل پرده جهت سهولت بیشتر استفاده می شود.

با توجه به تعداد پرده های مورد نظر کاربر در ساختمان، با نصب این موتورها به ازای هر پرده، می توان از طریق سیستم هوشمند ساختمان، کنترلها و اعمال مدیریت متنوعی را لحاظ کرد.

به عنوان مثال پرده هایی که از روی مانیتور سیستم خانه هوشمند انتخاب می شوند، می توانند با طلوع آفتاب باز شده و با غروب آفتاب مجددا بسته شوند. حال آنکه پرده دیگری در این خانه می تواند با سناریوی از پیش تعیین شده در ساعت 9 صبح باز شده و در ساعت 12 ظهر به صورت اتوماتیک بسته شود. و یا اینکه هر وقت صاحب خانه اراده کند با ریموت کنترل مرکزی ساختمان، پرده هایش را باز کند...

نکته جالب اینکه حتی می توان در هنگامی که افراد داخل منزل نیستند و مسافرت رفته اند نیز جهت تابش نور خورشید به درون ساختمان، با تلفن (کنترل از راه دور) پرده های خانه را باز نمود.

 

این امکان در خانه هوشمند دارای هیچگونه محدودیتی نمی باشد و درواقع کنترل پرده ها فقط محدود به مدلهایی چون کرکره ای و یا لوردراپه  نمی گردد.


www.hooshmandbms.com