تنظيمات قالب Style switcher

رنگ نماها

خاموش کننده های حریق


شرکت هوشمندسازان در کنار عرضه تجهیزات اعلام حریق، انواع کپسول ها و خاموش کننده های حریق را نیز ارائه می کند که به برخی از آنها اشاره می گردد:

کپسول CO2 : CO2 گازی است غیرقابل احتراق، بی بو، غیر سمی و از همه مهمتر، این گاز هادی جریان الکتریسیته نمی باشد، وزن این گاز از هوا سنگین تر بوده، بنابراین در موارد استفاده در هنگام حریق، اکسیژن را خارج نموده و در واقع با کم نمودن درصد اکسیژن، آتش را خاموش می نماید.

به همین منظور بر اساس استانداردهای سازمان آتش نشانی، یک عدد کپسول CO2 می بایست در نزدیکی تابلوی برق ساختمان نصب گردد تا در مواقع لزوم بتوان از طریق آن، آتش را اطفاء نمود.

 گپسول CO2

کپسول پودری: در این نوع خاموش کننده از پودر شیمیایی برای خاموش نمودن حریق استفاده می شود که پایه آن مونوآمونیوم فسفات می باشد. این کپسول ها در ابعاد مختلف عرضه می شود که برای ساختمان های مسکونی از نوع 4 کیلویی استفاده می گردد.

 

شایان ذکر است که در کپسول های پودری بعد از گذشت زمان حدودا یک سال، نیاز به شارژ کپسول وجود خواهد داشت، که در این حالت اگر شارژ کپسول به موقع تمدید نشود، ممکن است که پودر داخل کپسول در قسمت خروجی کپسول خشک شده و خروجی را مسدود نماید.

کپسول پودری